„Savipagalbos grupė vienišoms mamoms auginančioms vaikus“

Kas tai?

Panašią patirtį turinčių žmonių kas savaitiniai susitikimai, skatinantys pasidalinti savo išgyvenimais, rūpesčiais bei patirtimis. Grupės susitikimuose patirsite, kad panašių patirčių išgyvena ir kitos vienišos mamos. Būsite išgirsti ir išklausyti. Tai ne tik suteikia palengvėjimą, bet ir gali išlaisvinti iš kankinančios vienatvės.

Kaip tai vyksta?

 Grupę sudaro 6–8 vienišos mamos, kurios šiuo metu išgyvena panašias patirtis. Grupę veda psichologė Jūratė Beniulienė. Visi grupės nariai yra lygiateisiai, suteikiantys ir gaunantys pagalbą – daugiausia taip veikia savitarpio paramos grupės. Grupėje kalbamasi, laisvai diskutuojama, tiesiog bendraujama ir dalijamasi.

Ką gauna dalyvaujantis grupėje?:

  • bendravimą su panašius išgyvenimus patiriančiais;
  • galimybę būti išgirstam ir išklausytam;
  • spręsti gyvenime iškylančias problemas;
  • mokytis naujų problemų sprendimo būdų;
  • geriau suprasti save ir kitus;

Kur ir kada vyksta grupė?

 Vienišų mamų savipagalbos grupė vyks nuo kovo 4d. iki balandžio 29d. Pirmadieniais 17.30 –18.30 val. Susitikimai yra nemokami. Jonavos psichologinės pedagoginės tarnybos patalpose. Norintys prisijungti turėtų registruotis el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. 8349 52866

12

 

Apie PPT

 

Pedagoginė psichologinė tarnyba teikia pedagogines, psichologines konsultacijas pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams ir, žinoma, besikreipiantiems jaunuoliams.

 Pagal poreikį teikiama iki 10 nemokamų individualių psichologinių konsultacijų, vėliau daroma pertrauka.

                      Tarnybos specialistai, reikalui esant, įvertina (tėvams sutikus) specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas asmenų nuo 3 iki 18 metų (turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresnius, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), gyvenančių savivaldybės teritorijoje ir/ar ugdomų mokyklose bei vaikų globos namuose, kurių steigėja yra savivaldybės Taryba.

                     Tarnyba teikia psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę, konsultacinę, metodinę  pagalbą; suinteresuotoms institucijoms, gavusi asmens ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, teikia informaciją apie asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą.

                  Reikalui esant, įvertinamas ir vaiko brandumas. Jis atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (imtinai), jei tėvai nori leisti vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę, tačiau jam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, arba tėvai nori vaiką leisti į pirmą klasę, bet tais kalendoriniais metais vaikui nesukanka 7 metai. Vertinimą atlikęs tarnybos psichologas parengia išvadą–rekomendaciją bei aptaria vaiko brandumą su tėvais (globėjais).

Kontaktai

S. G. Ilgūno g. 2, Jonava
tel. 8 349 52866,
8 614 01214
 
el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Darbo laikas

I 8:00-18:00
II-IV 8:00-17:00
V 8:00-14:45
Pietūs 12:00-12:45